بازی

خوشم می یومد بدو ام وسط کفترها و یاکریم ها همه باهم پرواز کنن

گفتی بیا بازی !

انقد آروم از کنارشون برو که حتی یکیشون هم پر نزنه

با یاکریم ها کنار اومدم اما گنجشک ها هنوز می پرن حتی با آهسته ترین قدم ها !

 

 

 

 

/ 8 نظر / 30 بازدید
محمد

به به خوشوقتم رفتی سراغ گنجشک ها. من کلی تمرین کردم تا از کنارشون رد می شم کمتر بترسن. ولی هنوزم خیلی دل نازکن تا نزدیکشون می شه قلباشون شروع می کنه لرزیدن و می رن تو دل آسمون. اونجا که جای ما نیست، خونه اوناست.

مسافر خدا

قُمری ها ماشین هم جلوشون باشه ریتمیک راه می روند و انگار نه انگار ..! عادتشونه این گنجشک ها ... حساس و دل نازک و البته ترسو ..!

راه حلش اینه که نگاهشون نکنی نگاه حس میکنن و پر میکشن .فکر میکردم این فقط بازی منه[نیشخند]

مهسا

راه حلش اینه که نگاهشون نکنی نگاه حس میکنن و پر میکشن .فکر میکردم این فقط بازی منه[پلک]

مطهره

گنجشک ها دل ندارن مثه یاکریم ها..

سمیرا

تو با یا کریما کنار نیومدی اونا اینقدر گشادن که هیچکی رو آدم حساب نمیکنن! البته ببخش دیگه حیوونن, باز 100 رحمت به اونا!!!!!![نیشخند]

:)

:)

احسان

آخه گنجشکها هم بازیشون میاد...