دیروز

وقتی یک سال از یک روز که خاطره‌ای داره می‌گذره آدم روشن‌تر گردش روزگار می‌بینه

مثل اومدن بهار

مثل روز تولد

مثل شب سالِ یک از پیش ما رفته

مثل....

بعضی روزها هم تو زندگی همینقدر به یاد می‌یان

بعد از سال‌ها پررنگ هست همه احساس اون روز

چه برسه به این که چندین سال تکرار و تکرار بشه اون یک روز

 

حس خوب

این روزها روزهایی پر حس هستند.. روزهای روح آدمی با هیجان‌ها و حس‌های مثبت و منفی که دستشان را بر روی  روح آدم می کشند.... گاهی هم سیلی‌ست البته....

 

/ 1 نظر / 36 بازدید
شبگرد

هنوز می نویسی بانو خوبه که هنوز هستی دلم برات تنگ شده بود روزهای پر حست پر از خوب بودن و خوب موندن